Japonsko

RAZABU YUKIMURAjapaneseTOKYO
RMAKIMURAjapaneseTOKYO
RJOEL ROBUCHONfrenchTOKYO
RKOHAKUjapaneseTOKYO
RUSUKIFUGU YAMADAYAjapaneseTOKYO
RTENTEMPURA UCHITSUjapaneseTOKYO
RESQUISSEfrenchTOKYO
ROKAMOTOjapaneseTOKYO
RGINZA KOJUjapaneseTOKYO
RTEMPURA KONDOjapaneseTOKYO
RSANT PAUspanishTOKYO
RAROMA FRESCAitalianTOKYO
RADACHI NAOTOjapaneseTOKYO
ROKINAjapaneseTOKYO
RAKASAKA KITAFUKUjapaneseTOKYO
    
RKASHIWAYAjapaneseOSAKA
RKORYUjapaneseOSAKA
RTAIANjapaneseOSAKA
RAOKIjapaneseOSAKA
RKITAHACHIjapaneseOSAKA
RCONVIVIALITEfrenchOSAKA
RSHINTAROjapaneseOSAKA
RLUMIEREfrenchOSAKA
RWAGENjapaneseOSAKA
RSHINCHI YAMAMOTOjapaneseOSAKA
RYONEMASUjapaneseOSAKA
RLA CASA TOM CURIOSAitalianOSAKA
    
RHYOTEIjapaneseKYOTO
RMIZAIjapaneseKYOTO
RKIKUNOI HONTENjapaneseKYOTO
ROGATAjapaneseKYOTO
RKEIRAKU NYKURYORI ISSHINjapaneseKYOTO
RFUKIAGEjapaneseKYOTO
RHONKE TANKUMA HONTENjapaneseKYOTO
RMOTOIfrenchKYOTO
RKINOBUjapaneseKYOTO